News for year meeting

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag den 30 November 2017 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q24).

Read more…

We are inviting you to our biannual fall meeting on Thursday 30 nov 2017 7:30 pm located near our club room at the Q-building.

Read more…

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens extra medlemsmöte 2017-09-21 klockan 19:30 i Q24.

Read more…

Kallelse till extrainsatt föreningsmöte för Stacken.

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till föreningsmöte, torsdag 21 september 2017 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Read more…

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte 2017, torsdag den 26:e januari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska högskolan, i en sal nära Stackenlokalen (Q26).

Read more…

2016-11-24 Höstmöte 2016

Protokoll fört vid Stackens höstmöte 2016.

Read more…

2016-02-18 Vårmöte 2016

Protkoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2016, torsdagen den 18:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Read more…