Nyheter & Kalender

Protokoll från höstmöte 29 november 2018

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 22 november 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

Läs mer…

2018-11-29

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 22 november 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

1. Mötets öppnande

Nsg förklarar mötet öppnat klockan 19.40.

2. Val av mötesordförande

Mötet föreslår och väljer nsg till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Kaj föreslår Frost och Perixon, mötet väljer dessa.

5. Val av mötessekreterare

Undertecknad, kaj, föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befinns närvarande med rösträtt: nsg, perixon, ahljelm, stellanl, kaj, frost, blgl, tom, sib, fabian.

8. Val av styrelse

Valberednigen föreslår nsg, fabian, stellanl, alhjelm, medik, kaj samt frost till styrelsen.

Mötet väljer enhälligt att anta styrelse 2019 enligt valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Kassören Stellan Lagerström, stellanl, och ordförande Stefan Berggren, nsg, tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen förslår Bo Lindberg och Jan Lien, och mötet väljer dessa.

11. Val av valberedning

Mötet föreslår och väljer ahljelm (sammankallande), fabian och nsg till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställer traditionsenligt medlemsavgiften 119:- per år, eller noll kronor för THS studerandemedlemmar.

13. Fastställande av budget

Kassören föreslår följande budget:

Medlemsavgifter +5000 Finansiella kostnader -800 Hårdvara -20000 Evenemang -8000

Balansen tas från fonderade medel. Mötet fastställer budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Information från styrelsen (nsg): Det pågår diskussion om personuppgiftsbiträdesavtal med kåren, då de vill kunna verifiera att en tillräcklig andel av Stackens medlemmar är THS studerandemedlemmar för att Stacken ska få fortsätta vara kårförening.

Information från staff (nsg): Vi har servar för nextcloud och chatsystemet matrix. Vi har dessutom fungerande epost igen efter att vingummi (den gamla epostservern) gick sönder i slutet av sommaren när alla som visste något om den var bortresta. Detta binds ihop via fingerwebb, där medlemmar ska kunna hantera sitt medlemsskap och sina systemkonton. Matrixrummet #stacken:stacken.kth.se är speglat med jabberrummet stacken. Det finns även några andra, både öppna och slutna chattrum.

Om någon saknar någon epostlista eller så, så kontakta frost (eller postmaster@stacken.kth.se).

15. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:23.

--

Rasmus Kaj (kaj), Mötesordförande

--

Martin Frost (frost), Justeringsman

--

Per Eriksson (perixon), Justeringsman

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 29 november 2018 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 118 kr.

Känner du att du inte är aktiv och vill stödja Stacken? Som stödmedlem behåller du såväl konton som åtkomst till lokalen men du avsäger dig din rösträtt. Detta hjälper Stacken, för mer information, se https://www.stacken.kth.se/member/support.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Fabian Ström

2018-08-22 Kårens dag

Vi på Stacken ställer ut på Kårens dag (på Nymble) idag den 22:e Augusti 2018, välkommen att komma och säga hej. Ni finner oss i tv-rummet på plan 3.

Kan du inte komma hit, så finns det andra sätt att komma i kontakt med oss, se sidan Forum.

Du är även välkommen att komma förbi oss en torsdagskväll (säkrast efter 19).

Stacken

Datorföreningen Stacken är en förening för studenter och anställda på KTH som funnit sedan 1978. Vi har i dag en lokal uppe i Q-huset här vi har ett rum med soffa, kyl, kök och så klart mycket datorer. Vi har även en serverhall där vi driftar ett flertal tjänster som fillagring, E-post, webbsidor m.m. Datorföreningen Stacken är också en kårförening inom THS, Tekniska Högskolans Studentkår.

Föreningen har genom sina medlemmar mycket kunskap, vi är allt från nya studenter som är här och lär sig, använder lokalen för att studera, till äldre som har gått vidare i arbetslivet och jobbar med allt från programmering till drift av stora kluster av servrar.

Torsdagskvällar från 19-tiden och framåt möts vi traditionsenligt i lokalen och bygger något, felsöker eller bara pratar om något intressant. Är du intresserad så är du alltid välkommen förbi en torsdag, det är bara och knacka på vår dörr på plan 2 i Q-huset.

Medlemskap

Är du redan medlem i THS (eller planerar att bli) så är fullt medlemskap i Stacken helt gratis. Annars kostar medlemsavgiften 118 kr/år vilket betalas efter att du har blivit medlem.

Läs mer, eller bli medlem.

2018-07-26 E-post uppe

Grundläggande e-post funktioner som forwards, icke mailman-baserade listor m.m. har funkat sedan i början av veckan, och allt förutom mailman funkar åter igen. Om någon upplever någon form av problem så maila postmaster@stacken.kth.se.

Mailman bör vara återställd den kommande veckan, vi återkommer om det är något problem med det.

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2018 gå hit.