Stödmedlem på Stacken

På Stackens höstmöte den 30 november 2017 röstades motionen Ny medlemskategori genom. Motionen införde en ny frivillig medlemskategori kallad stödmedlem.

Bakgrund

Stacken har 40 år bakom sig och det gör nog ingen förvånad om att vi har många medlemmar som har gått vidare i arbetslivet. Vi ska inte glömma bort att föreningen i första hand är för studenter, det är inte nyttigt för Stacken om en för stor kvot av medlemmarna inte är studenter.

De gamla medlemmarna i Stacken har alltid varit en stor del av föreningen, de står för djupa kunskaper och många är experter inom sitt område. Många tillhandahåller även kontakter ut i näringslivet, vilket är mycket givande för våra medlemmar i slutet av sina studier.

Vi rekryterar regelbundet nya medlemmar som är studenter men under åren har vi långsamt byggt upp en större mängd av äldre medlemmar, de är sällan (eller aldrig) i lokalen utan många är bara med för "gamla tiders skull" eller finns där om vi behöver dem. Många gemenskaper har bildas över åren.

Både KTH och THS där vi är medlemmar reglerar hur stor andel av medlemmarna ska vara studenter, vilket är en rimlig tanke även om Stacken tycker att THS är lite väl strikta med 50% THS-studerandemedlemmar (inte samma som KTH-studenter, eller THS-medlemmar). THS har historiskt sätt ignorerat föreningarnas medlemmar men 2016 började THS följa sina egna regler och kom fram till att nästan samtliga THS föreningar låg långt under 50%.

Det var då mycket oklart hur en medlem skulle tolkas, Stacken använde sin tolkning som då var "betalande eller nya gratismedlemmar". Andra föreningar hade tolkningar som "alla som är på mailinglistan" eller "styrelsen". Med en så pass stor andel gamla medlemmar i Stackens register så hade vi problem och vi behövde anpassa oss efter verkligheten.

Efter många möten mellan THS och kårföreningarna, vilket även resulterade i en motion till THS så fick vi ett tydligt besked från THS centralt hur "en medlem" skulle tolkas, en medlem är någon som har rösträtt.

Stödmedlem

En stor del av våra gamla betalande medlemmar inte är aktiva i föreningen. De dyker inte heller upp i lokalen och de är inte aktiva på någon av våra elektroniska forum. I praktiken är de redan stödmedlemmar och nyttjar aldrig sin rösträtt på föreningens möten.

Vad motionen som röstades igenom 2017 gör är att formalisera det i en medlemsform som heter Stödmedlem. I praktiken ändrades stadgarna med att lägga till texten "En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem" under punkt 6.

Styrelsen har ingen makt att tvinga någon att bli stödmedlem, det tycker vi är mycket viktigt. Medlemmen väljer själv frivilligt att avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem. Med det hoppas vi att medlemmar frivilligt väljer att bli stödmedlemmar för att hjälpa föreningen.

Som stödmedlem har du samma rättigheter till våra system och lokalt som en vanlig medlem. Du är inbjuden till föreningens samtliga möten och event. Genom att bli stödmedlem så hjälper du Stacken att ha en hälsosam blandning av gamla och nya vilket hjälper med vår relation med KTH och THS.

Tack

Vi tackar er som har valt att stanna kvar som stödmedlemmar. Din kunskap och gemenskap är viktigt för oss och vi tackar för ditt bidrag till föreningen. Även om du inte har rösträtt så hoppas vi att du kommer på våra möten och uttrycker dina synpunkter.

Om du fram över blir aktiv i föreningen igen så kan du ansöka om att bli ordinarie medlem genom att kontakta styrelsen. Har du gått ut föreningen så behöver du göra en vanlig medlemsansökan igen, om du vill bli stödmedlem så är det viktigt att du skriver det.