Föreläsning om Ansible

Stefan Berggren håller en stackenföreläsning om Ansible ( http://www.ansible.com ). Ansible är ett verktyg för att säkerställa konfiguration och installation av maskiner. Nivån kan anpassas från teoretisk introduktion till praktisk debuggning beroende på deltagarnas intresse.