Nyheter för år stackenforelasning

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

Läs mer…

Stefan Berggren håller en stackenföreläsning om Ansible ( http://www.ansible.com ). Ansible är ett verktyg för att säkerställa konfiguration och installation av maskiner. Nivån kan anpassas från teoretisk introduktion till praktisk debuggning beroende på deltagarnas intresse.

Läs mer…

2016-02-11 Rustföreläsning

Rasmus Kaj håller en stackenföreläsning om programspråket Rust ( http://www.rust-lang.org/ ). Kan man konstruera ett programspråk så att det både blir enkelt och bekvämt att skriva kod i och dessutom gör kod som är både trådsäker och snabb?

Läs mer…