Hitta till Stacken

Från T-Tekniska Högskolan uppgång Körsbärsvägen

* Följ Körsbärsvägen till bron över Roslagsbanan (Det är nog inte lönt att ta bussen en station) * Fortsätt som beskrivet nedan
Place a image here

Från T-Tekniska Högskolan uppgång Körsbärsvägen

* Korsa Roslagsbanan (över lilla bron) * Ta dörren 53C på det gula huset som ligger några trappsteg ner. * Gå upp en trappa * Nu ser du skyddsrumsdörrar genom en glasdörr. * Första skyddsrumsdörren är Stackenlokalen Rum 237 XQ7 på höger sida.
Place a image here

Från Östra Station eller T-Tekniska Högskolan uppgång Tekniska Högskolan

* Gå uppför och följ Drottning Kristinas Väg. Korsa inte gatan. * Passera Kårhuset * Passera Försvarshögskolan * Passera Ytkemi (gult hus till vänster) * Sväng upp på branta backen till vänster: Malvinas Väg. * Gå in på Malvinas Väg 6 * Sväng vänster, gå ner en trappa. * Du ser en rad med syddsrumsdörrar * Sista skyddsrumsdörren är Stackenlokalen Rum 237 XQ7 på vänster sida.
Place a image here