Stackens historia

Stacken har existerat på och runt KTH i 40 år och varit med om födelsen av både den moderna datorn och internet som vi känner det i dag.

Förutom egna minnen och anteckningar är den här sidan delvis baserat på Jörgen Städjes IDG-artikel om Stacken.

70-tal

Stacken grundades 1978. Ett av de första projekten var samköp av komponenter till Z80-baserade mikrodatorer.

80-tal

Från 1980 till 1986 utvecklades Amis, en emacsliknande editor som kunde köras på TOPS-10 (som fanns på datorn Nadja).

1982 fick vi tillgång till klubblokalen 6502 (med lite utrymme för Stacken).

1986 fick Stacken tillgång till en datorhall på Brinnellvägen 30.

1986 höll Richard M. Stallman en föreläsning på KTH i Stackens arrangemang.

1987 startade Stacken tillsammans med Chalmers Datorförening Nordic Computer Clubs Conference, NUCCC.

1989 flyttade vi in i Stora datorhallen, ett före detta garage på 340 m² under Sing Sing-gården.

90-tal

Baltikumprojektet. Tack vare Stacken kunde flera av de baltiska högskolorna gå från ryska PDP-11-kopior till moderna VAXar och SUNar med VMS eller UNIX.

1992: Första baltikumresan gick till Riga.

1993: Andra baltikumresan, till Tallinn, och tredje, till Riga. Se även artikeln av Jörgen Städje och Thomas Nyström

Hösten 1993 påbörjades utvecklingen av Arla, en klient för filsystemet AFS, på Nada. Utvecklingen pågick både på Stacken och andra delar av KTH, och med bidrag från resten av världen, fram till 2007. Arlaprojektet har en mer detaljerad historia.

Hösten 1996 hade vi mer eller mindre byggt färdigt och flyttat in i vår lokal "Brandlabbet". Våren 1998 tömde vi den gamla lokalen, "stora datorhallen", som vi bott i sedan 1989.

1997 sattes TokKOM upp. Efter att många stackenmedlemmar varit aktiva i Lysators diskussionsforum LysKOM var det dags för en egen server av samma sort. Systemet användes flitigt en bit in på 2000-talet.

Fredagen den 23:e april - söndagen den 25:e april 1999 arrangerade stacken Nordic Computer Club Conference, NUCCC.

19 juni 1999 släppte Stackenmedlemmen thn den första versionen av ktelnet, en telnetklient för Windows med kerberosautentisering och kryptering. Vidareutveckling pågick mer eller mindre till 2004, då den senaste versionen släpptes.

00-tal

Några stackenmedlemmar besökte konventet HAL2001 i Enschede, Nederländerna.

21 mars 2002 hölls den första Stackenföreläsningen, Thord Nilson visade film med djupzoom i fraktaler och berättade om hur han burit sig åt för att göra den. Sedan dess har Stackenföreläsningar i skilda ämnen varit ett mer eller mindre regelbundet återkommande inslag i Stackens verksamhet.

2002 hölls NUCCC i Umeå, med en delegation från Stacken.

NUCCC 2003 hölls i Helsingfors. Åkte några från Stacken dit?

2003 fick Stacken en temporär lokal, "Baracken", vid Drottning Kristinas väg medans vår gamla lokal, "brandlabbet", revs för att ge plats åt militärhögskolan. Hela flytten med bygge kunde i stort sett genomföras i juli, även om en del lokalfixande pågick åtminstone resten av året.

2004 och 2005 hölls de fem första omgångarna av vår programmeringstävling StackHack.

2006 var Stacken inblandad i att arrangera demopartyt Deadline Harakiri i kårhuset.

I april flyttade Stacken från artikeln Drottning Kristinas väg till vår nuvarande lokal i ett skyddsrum i Q-huset.

2008 hölls NUCCC i Trondheim, Norge. Stacken representerades av katy och kaj.

10-tal

?